Valgamaa MV 14.1

Reglement
1. Korraldaja
Valgamaa Spordiliit, Valga Piljardiklubi
2.Turniiri aeg ja toimumise koht
Valgamaa meistrivõistlused toimuvad  Valga Bowling Center piljardisaalis, 21. Aprill 2013 algusega kell 12.00           
3.Osavõtt
  • võistlusel on õigus osaleda kõigil piljardimängu huvilistel, kes nõustuvad käesoleva reglemendiga ja täidavad Valga Bowling center sisekorra eeskirja.
  • osavõtja vanus ja sugu ei ole piiratud.
4.Registreerimine
Registreerimine toimub kohapeal enne võistluste algust. Registreeruda saab  kell 12.15-ni. Samuti tel 5202962
Osavõtumaks:                                                           7 eurot
 
5.Turniir ja loosimine
Võistluste süsteem sõltub osavõtjate arvust. Kuni 8 mängijat – mängitakse turniirisüsteemis 30 punktini(maksimum 30 vooru) . 
9 - 12osavõtjat – mängitakse kahe alagrupi süsteemis. Alagrupist pääseb edasi 3 paremat. Alagruppidest edasipääsejad jätkavad mänge play off süsteemis kusjuures alagruppide võitjad asetatakse poolfinaali.
Matshid toimuvad 30 punktini (maksimum 25 vooru). Alagruppidest pääsevad edasi enim võite kogunud mängijad. Võrdsete võitude arvu puhul saab otsustavaks:
  • omavaheline(sed) mäng(ud) – võitude arv
  • omavaheliste mängude geimide suhe
  • üldine geimide suhe
 selle võrdsuse korral ikka edasipääsu kohta jagavate mängijate (parim ja/või kehvem jäävad edasistest  
 voorudest kõrvale)
  • omavaheline(sed) mäng(ud) – võitude arv
  • omavaheliste mängude geimide suhe
  • loos või ümbermäng 10 punktini, (maksimum 10 vooru) peakohtuniku otsusel.
13-15 osavõtjat – mängitakse kolmes alagrupis. Edasi pääseb alagruppide kaks paremat ja kaks paremat kolmanda koha võistlejat, vajadusel kolmanda koha saavutanud mängivad omavahel miniturniiri (10 punktini, 10 vooru).
Matshid toimuvad 30 punktini (maksimum 25 vooru). Edasipääsejad jätkavad mänge play off süsteemis. Play offi asetused ja loosimised viib läbi peakohtunik.
Üle 16 osavõtja - kahe miinuse ja play off süsteemis.
Alagruppidesse paigutatakse asetusega  „Talv 2013” 2-4 paremat (vastavalt alagruppide arvule) mängijat. Ülejäänud loositakse juurde.
6.Ajakava
Võistluste algus 12.00
Peakohtunik T. Kattai jätab endale õiguse teha ajakavas ja mängude arvus muudatusi.
7.Auhinnad
Esikolmikule medalid. Rahalised auhinnad antakse võistluste kolmele paremale:
I koht             50%     II koht                        30%     III koht          20%
Kui võistlejaid on 12 või vähem siis rahalised auhinnad antakse kahele paremale I 65%  II 35 %
Auhinnafond = osavõtumaks-10% korralduskulud- 20% saali rent
 
 
8.Üldsätted
Turniiril kehtivad WCBF/WPA standardreeglid. Eeldatakse, et osavõtjad on
eelnevalt eelpoolmainitud reeglitega tutvunud ning reeglite mittetundmine on omal
riisikol. Reeglitest kinnipidamist jälgivad mängijad ise, kui mängijal tekib seoses mänguga või reeglitega mingeid arusaamatusi, tuleb sellest viivitamatult märku anda peakohtunikule. Kõik reglemendis kirjeldamata olukorrad, lahendab võistluste peakohtunik, mängijate kirjaliku avalduse alusel. Igasuguseid osavõtjate vahelisi kokkuleppeid mängutulemuste mõjutamiseks või muutmiseks käsitletakse kui ebasportlikku käitumist ja toob kaasa mõlema võistleja diskvalifitseerimise. Mängija, kes on rikkunud üldkehtestatud sportliku käitumise norme võistluse ajal, saab hoiatuse või osavõtukeelu võistluste peakohtunikult, samuti tuleb hüvitada tekitatud varaline kahju. Võistleja kes hoiab kinni turniiri ajakava, kaasaarvatud mängu põhjendamatu venitamine, saab kõigepealt hoiatuse peakohtunikult, seejärel on õigus võistleja diskvalifitseerida. Peakohtuniku otsused on lõplikud ja edasikaebamisele ei kuulu. Osavõtja riietus peab olema korrektne ja puhas. Võistlejatel on kohustus kinni pidada turniiri toimumiskoha sisekorraeeskirjadest.
9.Muud
Info telefonilt 52 02962 

     
Koduleht Elitec'st