Jõuluturniir

Jõuluturniir 2013

Reglement
 1. Korraldaja
Valga piljardiklubi
 
2.Turniiri aeg ja toimumise koht
Valga Piljardiklubi Jõuluturniir toimub Valga Bowling center piljardisaalis, 22.12.2013. algusega kell 12.00                 
3.Osavõtt
 • võistlusel on õigus osaleda kõigil piljardimängust huvitatutel, kes tunnistavad antud reglementi ja Valga Bowling Center sisekorra eeskirju.
 • osavõtja vanus ja sugu ei ole piiratud.
 
4.Registreerimine ja loosimine
 
Registreeruda toimub kohapeal enne võistluste algust kella 12.15-ni.
Osavõtumaks: 10 EUR
Soodustus  2 EUR Valga Piljardi klubi liikmetele, kes osalesid Sügis 2013 võistlustel vähemalt 8 etapil.
 
                                              
5.Turniir
 
Turniiri mängitakse voorude kaupa. Mängija asukoht tabelis loositakse. Kasutatakse kolme mänguviisi 8-palli, 10-palli ja 14.1 Avavoor mängitakse 8-palli, teine voor 10-palli, kolmas voor 14.1 jne. 8-palli kolme võiduni, 10-palli nelja võiduni, 14.1 30 punktini, 30 vooruga maksimaalselt, 30es voor on lõppenud kui mõlemad mängijad on löögid lõpetanud.
Võistluste süsteem sõltub osavõtjate arvust. Kuni 8 mängijat – mängitakse turniirisüsteemis.  9- 12osavõtjat – mängitakse kahe alagrupi süsteemis. Alagrupist pääseb edasi 3 paremat. 13-15 mängijat- mängitakse kolme alagrupi süsteemis. Alagruppidest pääseb edasi kaks paremat. Alagruppidest edasipääsejad moodustavad kuue mängijaga finaalgrupi kuhu võetakse kaasa alagrupi omavahelised kohtumised.  16 ja rohkema mängija puhul kahe miinuse ja play off süsteemis.

Alagruppidest pääsevad edasi enim võite kogunud mängijad. Võrdsete võitude arvu puhul saab otsustavaks:
 • omavaheline(sed) mäng(ud) – võitude arv
 • omavaheliste mängude geimide suhe
 • üldine geimide suhe (14.1 mängus alla 10 punkti (0) 10-19 punkti (1), 20-29 punkti (2) Võitjale (3))
 • ümbermäng(ühe võiduni 8-palli).
Finaalgrupi võitja on turniiri võitja. Võrdsete võitude arvu puhul saab otsustavaks:
 • omavaheline(sed) mäng(ud) – võitude arv
 • omavaheliste mängude geimide suhe
 • Finaalgrupi üldine geimide suhe
 • Finaalgrupi + alagrupi üldine geimide suhe
Play off puhul kohtuvad omavahel A1- D2; B1- C2; A2- D1; B2–C1
Võistlustele pääseb maksimum 32 mängijat.
 
6.Ajakava
Võistluste algus 12.00 Peakohtunik jätab endale õiguse teha ajakavas ja mängude arvus muudatusi.
 
7.Auhinnad
Esikolmikule karikad. Rahalised auhinnad antakse vastavalt osavõtjate arvule. Kuni 7 osavõtjat ainult võitjale, 8-12 osavõtjat kahele paremale, 12 või rohkem kolmele paremale:
I koht             60 %       50%
II koht            40%        30%
III koht                            20%
Auhinnafondiks saab 75% osavõtumaksudest. Lisaks ka mitmeid loosiauhindu.
 
8.Üldsätted
Turniiril kehtivad WCBF/WPA standardreeglid. Eeldatakse, et osavõtjad on
eelnevalt eelpoolmainitud reeglitega tutvunud ning reeglite mittetundmine on omal
riisikol. Reeglitest kinnipidamist jälgivad mängijad ise, kui mängijal tekib seoses mänguga või reeglitega mingeid arusaamatusi, tuleb sellest viivitamatult märku anda peakohtunikule. Kõik lahkarvamused lahendab võistluste peakohtunik mängijate kirjaliku avalduse alusel, mis on esitatud vahetult peale matši lõppu. Igasuguseid osavõtjate vahelisi kokkuleppeid mängutulemuste mõjutamiseks või muutmiseks käsitletakse kui ebasportlikku käitumist ja toob kaasa mõlema võistleja diskvalifitseerimise. Mängija, kes on rikkunud üldkehtestatud sportliku käitumise norme võistluse ajal, saab hoiatuse või osavõtukeelu võistluste peakohtunikult, samuti tuleb hüvitada tekitatud varaline kahju. Peakohtuniku otsused on lõplikud ja edasikaebamisele ei kuulu. Osavõtja riietus peab olema korrektne ja puhas. Mängu ajal on keelatud mobiiliga rääkimine, suitsupausid. Võistlejatel on kohustus kinni pidada turniiri toimumiskoha sisekorraeeskirjadest.
9.Muud
Info telefonilt 52 02962

     
Koduleht Elitec'st